Opłaty i prowizje oraz wypłaty na rzecz Sprzedawców

§ 1

Postanowienia wstępne

Zestawienie opłat i prowizji skierowane jest do użytkowników sprzedających usługi i towary (materialne i niematerialne) z pomocą platformy BIOrę zdrowe. Określa rodzaje oraz wielkości stawek ponoszonych przez sprzedających z tytułu korzystania z niniejszej platformy oraz warunki i terminy wypłat na rzecz Sprzedawców.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje odnoszą się odpowiednio do zestawienia opłat i prowizji.

§ 3

Rodzaje i wielkości stawek

 1. Rejestracja konta: brak opłat z tytułu rejestracji użytkownika na stronie www.
 2. Biorę zdrowe dopuszcza indywidualne określanie stawek dla poszczególnych Sprzedających.
 3. Sprzedaż towarów: opłata stała z tego tytułu - 0,- zł (zero złotych zero groszy).
 4. Sprzedaż towarów: prowizja 19% wartości potwierdzonych zamówień, w tym:
  1. Działania marketingowe, remarketingowe, media społecznościowe, dystrybucja kontentu, landing pages, działania SEO, SEM, itd.
  2. Utrzymanie infrastruktury, hosting aplikacji i danych.
  3. Algorytm redukujący koszty przesyłek od różnych dostawców dla jednego koszyka.
  4. System punktowy dla Kupujących i Sprzedających.
 5. Reklamacja: w przypadku uzasadnionej reklamacji towaru bądź usługi opłaconej przez Kupującego, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty na rzecz Kupującego (łącznie z prowizją Biorę zdrowe)

§ 4

Warunki i terminy wypłat

 1. Minimalna kwota wypłaty na rzecz Sprzedawcy wynosi 20,- zł (dwadzieścia złotych zero groszy).
 2. Ze względu na ochronę interesu Kupującego (czasem pomiędzy potwierdzeniem zamówienia a przygotowaniem do wysyłki przez Sprzedającego, czasem niezbędnym na dotarcie produktu do Kupującego), termin wypłat środków pieniężnych na rzecz Sprzedawcy wynosi minimum 7 dni.