5 cech zespołu Aspergera, które każdy powinien znać

Zespół Aspergera jest zaburzeniem neurorozwojowym, co oznacza, że jest to zaburzenie rozwoju mózgu. W prostych słowach, jest to zaburzenie, które wpływa na sposób, w jaki osoba przetwarza informacje, komunikuje się, rozumie emocje i współdziała z innymi. Jest ogólnie uważany za łagodną formę autyzmu i charakteryzuje się następującymi cechami:

Brak umiejętności społecznych.

Osobie cierpiącej na to zaburzenie brakuje umiejętności społecznych, to znaczy, że nie rozumieją potrzeb innych. Nie są w stanie odczytać umysłu innej osoby i nie wiedzą, jak wchodzić w interakcje z ludźmi.

Brak zrozumienia języka

Osoby cierpiące na to zaburzenie mają problem z rozumieniem języka. Jeśli poprosisz ich, aby mówili po angielsku, wtedy będą mówić w swoim ojczystym języku. Nie rozumieją znaczenia mówienia po angielsku i nie są w stanie komunikować się prawidłowo.

Problemy w komunikacji

Niektóre osoby cierpiące na to zaburzenie nie są w stanie skutecznie się komunikować. Nie rozumieją, że pewne wyrażenia i gesty są przeznaczone do konkretnych celów. Nigdy nie będą w stanie zinterpretować tego, co ludzie próbują powiedzieć i nigdy nie będą w stanie wyrazić swoich uczuć ludziom wokół nich.

Brak empatii

Osobom cierpiącym na to zaburzenie brakuje empatii. Nie są w stanie zrozumieć, co czują ludzie wokół nich. Nie mogą postawić się w butach innych i nie będą w stanie zidentyfikować emocji innych.

Słaby kontakt wzrokowy

Nie nawiązują kontaktu wzrokowego i prawie nie patrzą na innych ludzi. Nigdy nie będą w stanie czytać umysłów innych ludzi i nie będą w stanie zrozumieć, co próbują powiedzieć.

Brak wyobraźni

Ludziom cierpiącym na to zaburzenie brakuje wyobraźni i nie potrafią sobie wyobrazić rzeczy, które nie są przed nimi. Nie będą w stanie wykorzystać swojej wyobraźni do stworzenia czegoś nowego i nigdy nie będą w stanie dostrzec piękna życia.

Wnioski:

Podsumowując, są to główne cechy zespołu Aspergera. Jeśli masz problemy ze zrozumieniem koncepcji tego zaburzenia to możesz przejrzeć ten artykuł. Jestem pewien, że łatwo się o tym dowiesz.